top of page

Viktigt att veta om TBE och TBE-vaccin

TBE är en allt vanligare, fästingorsakad infektion. Oftast får man lindriga symtom men infektionen kan sprida sig till hjärnan och lämna bestående men. Bor man i områden med förhöjd förekomst av TBE bör man därför överväga att vaccinera sig.

Viktigt att veta om TBE och TBE-vaccin

Snabbversion

 

Symtom

Huvudvärk, muskelvärk, feber, trötthet, vid allvarlig inflammation kan kräkningar, ljuskänslighet, förvirring och koncentrationssvårigheter tillkomma


Egenvård

Vila i mörkt rum, låta sjukdomen självläka


Behandling

Sjukdomen kan inte botas utan behandling fokuserar på att lindra symtom

Behöver du TBE-vaccin i Malmö?

På Läka & Knodd Vårdcentral får du smidigt och snabbt hjälp med vaccin mot TBE i våra centralt belägna lokaler – drop-in på torsdagar 13-16:30 eller via tidsbokning. Gäller både vuxna och barn. 

 

Symtom & orsak

TBE (från engelskans “tick-borne encephalitis”), eller fästingburen hjärninflammation, är en virusorsakad infektion som kan ge milda eller svåra symtom. 


Milda symtom vid TBE inkluderar: 

 • Huvudvärk

 • Muskelvärk

 • Feber

 • Trötthet


Dessa milda symtom brukar vara ungefär en vecka och kräver sällan sjukvård. 


Ungefär en tredjedel av alla TBE-infektioner sprider sig till hjärnan, där de utvecklas till hjärninflammation. Då har man oftast haft ovanstående symtom, i synnerhet en mild feber, som har gått över. 


Ungefär en vecka senare kan man uppleva svårare symtom, som: 

 • Hög feber

 • Svår huvudvärk

 • Kräkningar

 • Förvirring

 • Kramper och temporär förlamning


För de flesta går även dessa symtom över av sig själva, men drygt en tredjedel av de som insjuknar i hjärninflammation på grund av TBE får långvariga problem med exempelvis koncentrationssvårigheter och trötthet. 


TBE orsakas av fästingar som bär på sjukdomen och man smittas när man blir biten av en sådan fästing. Inkubationstiden varierar men är oftast ungefär en vecka efter att man blivit biten. 


Viruset sitter i fästingens spottkörtlar, vilket innebär att man snabbt kan smittas även om man avlägsnar fästingen, till skillnad mot borrelia. Ungefär två av hundra fästingar i riskområden bär på viruset. Totalt insjuknar cirka 200-300 personer per år i TBE, men antalet fall ökar och år 2021 insjuknade 533 personer i TBE. Har man en gång haft TBE får man det inte igen. 


 

Behandling

Det finns ingen behandling som botar TBE. I de flesta fall går besvären över av sig själv. Vid svårare fall fokuserar vården behandlingen på att lindra symtom. Vissa patienter kan kräva inläggning på sjukhus. 


Vid egenvård är det främst vila som gäller. Patienter med ljud- och ljuskänslighet upplever ofta att det hjälper att vila i ett mörkt, tyst rum. 


Vaccin mot TBE

Det bästa sättet att undvika TBE är att vaccinera sig, särskilt om man vistas i miljöer där TBE förekommer. Det gäller främst dig som vistas i naturmiljöer och gräsmarker i södra och mellersta Sverige. 


TBE-vaccinet ges: 

 • Som grundskydd genom tre eller fyra doser det första året

 • Som påfyllnadsskydd var femte år efter detta


Fyra doser för grundskydd gäller för individer som: 

 • Är över 50 år gamlaeller

 • Har nedsatt immunförsvar 


Vaccination mot TBE kan påbörjas redan vid ett års ålder. Bäst är att påbörja vaccineringen tidigt på året så att de första två till tre doserna getts innan fästingsäsongen börjar runt mars, för maximalt skydd det året. Beroende på vilken region man tillhör så kan det finnas möjlighet till subventionerat eller gratis vaccin. 


 

När behöver man söka vård?

Sök alltid vård på vårdcentral om du misstänker att du fått TBE.


Sök omedelbart vård på jourmottagning eller akutmottagning om: 

 • Du tror att du har TBE och

 • Du känner dig mycket sjukBehöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk.


Vanliga frågor om TBE


TBE vaccin: hur ofta gäller för individer över 60 år? 

För dig som är över 60 år och vill vaccinera dig mot TBE, innebär grundvaccineringen totalt fyra doser under det första året, en dos mer än för yngre individer. Dessa råd gäller numera för alla över 50 år efter nya rön. 


Vad är TBE?

TBE, fästingburen hjärninflammation, är en virusinfektion som smittar via fästingbett. Oftast får man lindriga symtom, men ungefär en tredjedel av fallen leder till svårare symtom som ibland kräver sjukhusvård. Att vaccinera sig mot TBE är det bästa sättet att undvika att bli sjuk. 


Vad kostar TBE-vaccin?

Olika regioner har olika regler gällande subventionering av TBE-vaccin. I en del regioner betalar man hela avgiften själv, andra regioner täcker kostnaden för vaccination av barn. Kolla med din region för att se hur mycket det kostar hos just dig. 


TBE-vaccin: hur ofta ska man ta det?

För grundvaccinering, det vill säga om du inte har något skydd, gäller tre till fyra doser under det första året. Därefter ska man ta påfyllnadsdos var femte år. 


TBE- vaccin – hur långt efter har man biverkningar?

Det är ovanligt med allvarliga biverkningar efter TBE-vaccin. Vanligast är ömhet där man fått sprutan, samt huvudvärk och övrig värk i kroppen eller känslan av att man är lite sjuk. Besvären går över på några dagar. 


Hur många fästingar bär på TBE?

I riskområden är det endast ungefär 2 av 100 fästingar som bär på TBE-viruset. Däremot ökar fallen av TBE markant runtom i södra och mellersta Sverige, och områdena där viruset finns utökas också. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)
bottom of page