top of page

Viktigt att veta om skabb & behandling

Skabb är en liten parasit som gräver sig in under huden och gör att det kliar mycket. Den överförs genom närkontakt och behandlas med receptfritt läkemedel. Skabb som drabbar människor är inte det samma som hos djur.

Viktigt att veta om skabb & behandling

Snabbversion

 

Symtom

Klåda i huden som blir som starkast på kvällar och nätter, små blåsor eller knottror där djuren befunnit sig, samt rivmärken där man kliat


Egenvård

Insmörjning med receptfritt eller receptbelagt läkemedel


Behandling

Flytande läkemedel som finns receptfritt eller receptbelagt, smörjs över hela kroppen och sitter kvar i 24 timmar, upprepas efter en vecka

Symtom & orsak

Skabb orsakas av en liten parasit, så kallade skabbdjur, som gräver sig ner under hudens yttersta lager och lägger ägg där. Själva djuren är mycket små och kan vara svåra att se, men de lämnar centimeterlånga gångar i huden som är ljusa och trådsmala.


Det främsta symtomet på skabb är att det kliar:

 • Klådan uppstår över hela kroppen

 • Det kliar ofta som mest på kvällar och nätter

 • Det kan också bli rivmärken på huden där du kliat

 • Det är inte själva skabbdjuret som gör att det kliar utan hudens egen reaktion mot djuret och dess avföring, vilket gör att det kan klia även där djuret inte funnits


Klådan uppstår tre till tio veckor efter att man har smittats. Om du har haft skabb tidigare börjar det ofta klia tidigare än om du aldrig haft det, redan inom några dagar.


Skabb smittar genom närkontakt med någon som har skabb. Det krävs långvarig hudkontakt, i flera minuter, för att smittas. Vanligast är därför att det smittar inom familjen eller mellan personer som sitter mycket nära varandra under längre tid.Lista dig hos Läka & Knodd

Hos Läka & Knodd Vårdcentral i centrala Malmö får du hjälp med bedömning och råd om behandling från vårt engagerade vårdteam, på plats och i appen. 


Förlopp med och utan behandling

Besvären från skabb kan gå över av sig själva även utan behandling, men behandling rekommenderas eftersom det annars kan vara svårt att bli av med skabbdjuren, så att besvären förvärras och risken att smitta andra ökar. Behandlingen innebär att smörja in kroppen med ett läkemedel två gånger med en veckas mellanrum. Därefter kan klådan vara kvar ytterligare några veckor innan man är helt fri från besvären. 


Skabb hos människor är inte det samma som hos djur

Både människor och djur kan drabbas av skabb, men det handlar inte om samma skabbdjur. De skabbdjur som förökar sig på husdjur kan hamna på människors hud och ge bett som kliar, men de kan inte föröka sig på människor och skapa de besvär som skabb i den här artikeln beskriver. 


 

Behandling

Skabb behandlas med ett flytande läkemedel som innehåller disulfiram och bensylbensoat. Detta läkemedel finns receptfritt på apotek. Även om läkemedlet är receptfritt bör man först ha kontaktat vården för att säkerställa att symtomen beror på just skabb. 


Är man allergisk mot något av innehållet i detta läkemedel finns andra, receptbelagda alternativ. Dessa kan också föreskrivas vid svårare fall eller skabb som inte svarar på receptfri behandling. 


 • Hela kroppen - förutom huvudet - smörjs noggrant in med lösningen, inklusive under fotsulor och mellan fingrar och tår 

 • Lösningen ska sitta kvar på kroppen i 24 timmar, undvik att tvätta kroppen under denna tidsram

 • Smörj händer med läkemedlet efter varje handtvätt under denna tidsram 

 • Behandlingen upprepas en gång till efter en vecka

 • Tvätta även lakan, handdukar och andra textilier i minst 60 grader


Om en person i hushållet har fått diagnosen skabb ska samtliga i hushållet behandlas samtidigt, även utan diagnos. Barn under ett år ska endast behandlas på läkares inrådan. 


Här kan du läsa mer om att behandla skabb hos barn.


🦠 Behandla kvarstående klåda

Det kan fortsätta att klia ett tag efter avslutad behandling. Lindra klådan med receptfri hydrokortisonsalva.


 

När behöver man söka vård?

Sök vård på vårdcentral om du: 

 • Har klåda som du tror beror på skabb

 • Har behandlat dig mot skabb men det fortfarande kliar lika mycket efter tre veckor

 • Har behandlat dig mot skabb men det börjar klia igen efter att besvären upphört


 

Vanliga frågor om skabb


Varför får man skabb?

Skabb smittar genom närkontakt med någon som drabbats av skabb. Det krävs flera minuters hudkontakt för att smittas, så oftast får man det för att man suttit eller legat nära någon, hållit någon i handen, eller sovit i samma säng. Hygien har inget med skabb att göra. 


Vad är skabb?

Skabb orsakas av en mikroskopisk parasit, ett så kallat skabbdjur, som gräver sig ner under hudens yttersta lager för att lägga ägg. Besvären från skabb uppstår på grund av hudens överkänslighet mot djuret och dess avföring. 


Hur smittar skabb?

Skabb smittar genom nära hudkontakt, exempelvis genom att man håller någon i handen eller sitter tätt med någon. Det krävs flera minuters närkontakt för att smittas, så det är ovanligt att man smittas på jobbet eller skolan, till exempel. 


Hur vet man om man har skabb?

Ofta dröjer det flera veckor innan symtomen på skabb uppstår. Man kan misstänka skabb om man har svår klåda på huden, som ökar på kvällar och nätter. Man kan också se knottror i huden och ibland trådsmala, centimeterlånga, ljusa streck i huden. För att säkerställa att det handlar om skabb och sätta in behandling krävs dock att vårdpersonal får undersöka huden och hitta ett skabbdjur. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om bältros

Viktigt att veta om bältros

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om halsfluss
bottom of page