top of page

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)

Sepsis, även kallat blodförgiftning, innebär en infektion som sprider sig till hela kroppen och kan orsaka organsvikt. Det kan snabbt bli mycket allvarligt och kräver sjukhusvård. Ju snabbare man kan få behandling, desto bättre utfall.

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)

Snabbversion

 

Symtom

Man känner sig mycket sjuk, ofta med feber, frossa, stark smärta, svaghet i kroppen, svårt att andas, förvirring, och/eller diarré och kräkningar


Behandling

Snabb behandling med antibiotika krävs, samt eventuellt behandling av de organ som slutat fungera som de ska

Symtom & orsak

Sepsis innebär att en infektion i kroppen har aktiverat immunförsvaret till en grad som blir skadlig för kroppen. Man har alltså någon sorts infektion i kroppen först.


Infektionen kan ha orsakats av bakterier, virus, svamp eller till och med parasiter och som kan ha uppstått var som helst i kroppen. Den allra vanligaste bakomliggande orsaken till sepsis är bakterieinfektioner. Man kan få sepsis från ett sår som har lett till en infektion, men det är ovanligt.


Sepsis drabbar sedan viktiga organ i kroppen och skapar kraftiga inflammationer runt dem och i blodkärlen. Detta kan leda till att de inte fungerar som de ska, organsvikt. Faran med sepsis handlar alltså om kroppens reaktion på infektionen, inte infektionen i sig. Ungefär 10-20% av patienter som drabbas av sepsis avlider med avsevärt högre risk ju äldre man är eller om man har andra bakomliggande riskfaktorer.Pssst! Bor du i Malmö?

För dig som bor i Malmö finns vår vård nära till hands om du blir sjuk. Låt Läka & Knodd Vårdcentral ta helhetsansvaret för din hälsa. 


Symtom kan uppstå snabbt, på bara några timmar. De inkluderar: 

 • Feber

 • Frossa

 • Allmän sjuk känsla, påverkat allmäntillstånd

 • Svårt att andas

 • Förvirring

 • Kräkningar och diarré

 • Stark smärta i mage, rygg, muskler, eller leder

 • Svaghet

 • Att man blir kall, blek och svettig

 • Att man inte kissar 

 • Fläckar på kroppen


Det är främst dessa organ som påverkas av sepsis: 

 • Lungor

 • Lever

 • Njurar

 • Hjärnan 

 • Blodet (blodtryck och koaguleringsförmåga)


Man behöver inte ha alla symtomen för att det ska handla om sepsis. Människor med nedsatt immunförsvar, för tidigt födda spädbarn, och äldre personer löper större risk att drabbas av sepsis. Nästan hälften av alla sepsis-fall orsakas av en lunginflammation. 


Sepsis = blodförgiftning?

Orden sepsis och blodförgiftning används ofta synonymt, men det kan vara lite missvisande. Blodförgiftning tyder på att det skulle finnas bakterier i blodet och att det är därifrån infektionen kommer eller sprider sig. Så behöver dock inte vara fallet. När folk i dagligt tal pratar om blodförgiftning är det dock sepsis de menar. 


 

Behandling

Behandling sker på sjukhus, och det kan bli aktuellt med vård på intensivvårdsavdelning. Det är vanligt att man redan är inlagd på sjukhus på grund av den bakomliggande infektionen när sepsis uppstår. Annars har man troligtvis sökt vård akut. 


Sepsis behandlas med antibiotika, som oftast ges direkt i blodet via dropp. De organ som sviktat kan också behöva behandling eller stöd, exempelvis genom syrgas. 


De flesta blir friska efter behandling, men en del patienter får bestående men, beroende på hur organen har påverkats. 


 

När behöver man söka vård?

Ju tidigare behandling sätts in, desto bättre prognos vid sepsis. 


Sök omedelbart vård om har någon eller några symtom på sepsis enligt listan ovan. 


Ring omedelbart 112 om du eller närstående: 

 • Har svårt att andas

 • Får svårt att stå eller gå

 • Blir förvirrad eller svår att få kontakt med


 

Vanliga frågor om sepsis (blodförgiftning) 


Vad är sepsis?

Sepsis är när kroppens immunförsvar aktiveras som svar på en infektion, men på ett sätt som påverkar hur viktiga organ fungerar: immunförsvaret vänder sig mot kroppens egna organ och skadar dem. Detta kan leda till organsvikt och snabbt bli mycket allvarligt. Sepsis kallades förr för blodförgiftning. 


Hur får man sepsis?

Sepsis börjar alltid med att man har någon sorts infektion i kroppen. Den vanligaste infektionen som leder till sepsis är lunginflammation, men det kan också handla om en annan infektion i kroppen. Man kan få sepsis genom ett sår som blir infekterat. Det är mycket ovanligt att i övrigt friska individer under 50 år får sepsis, men man löper ökad risk om man är äldre eller om man har nedsatt immunförsvar. 


Vad betyder sepsis?

Ordet sepsis betyder “förruttnelse” på grekiska. Det är en medicinsk term som innebär att en infektion i kroppen har startat en process hos immunförsvaret som gör att viktiga organ sviktar. Tillståndet kan vara livshotande och behandlas omedelbart med antibiotika. 


Kan man få blodförgiftning av sår?

Det är möjligt att ett sår leder till en infektion som till slut orsakar blodförgiftning/sepsis, men det är mycket ovanligt bland i övrigt friska människor under 50 år. Om man har ett sår som blivit rött och svullet, men man är feberfri och i övrigt känner sig frisk, handlar det inte om sepsis. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om bältros

Viktigt att veta om bältros
bottom of page