top of page

Viktigt att veta om lunginflammation

Lunginflammation kan uppstå i samband med virus- eller bakterieinfektioner. Ofta läker det av sig själv men det kan behövas antibiotikabehandling eller annan sjukvård. Känsligast är personer över 65, under 2 år, eller de med nedsatt immunförsvar.

Viktigt att veta om lunginflammation

Snabbversion

 

Symtom

Svårt att andas, andfåddhet, ont att andas, hostar upp slem, yrsel, ofta i kombination med en förkylning


Egenvård

Vila, vätska, höja huvudändan på sängen, receptfria läkemedel som lindrar


Behandling

Antibiotika vid bakterieorsakad infektion, syrgas och annan sjukhusvård vid svåra infektioner

Symtom & orsak

Lunginflammation är, precis som det låter, en nedre luftvägsinfektion i lungorna. Det kan orsakas av bakterier eller virus. Ofta börjar det som en förkylning, eller att man har en långvarig hosta och feber. 


Vanliga symtom på lunginflammation: 

 • Hosta med eller utan slem

 • Andfåddhet även utan ansträngning

 • Ont eller svårt att andas

 • Väsande eller pipande andning, särskilt hos barn

 • Feber, kan vara mild eller hög, med eller utan frossa

 • Yrsel, förvirring, och illamående kan förekomma

 • Ont i ryggen


Det är många olika bakterier och virus som kan orsaka lunginflammation. Den vanligaste orsaken till lunginflammation är att man smittats av pneumokocker, som är en sorts bakterier. För barn under fem är det vanligast att det är virus som ligger bakom. Äldre människor (65+) är särskilt känsliga för lunginflammation, liksom barn under två år. 


Man kan också få lunginflammation av andra orsaker, som att man blivit medvetslös och fått maginnehåll i lungorna, eller svampinfektioner som kan uppstå när man har ett mycket försvagat immunförsvar, exempelvis vid AIDS. Detta är ovanligt. 


 

Behandling


Egenvård

Lunginflammation läker ofta av sig själv, särskilt om den är virusorsakad. Du kan själv hjälpa kroppen att ta hand om infektionen genom att vila, dricka mycket vätska och sova med höjt huvudläge. Receptfritt febernedsättande kan hjälpa, och för en del gör luftrörsvidgande läkemedel att det blir lättare att andas. 


Även om vila är bra för kroppen är det bäst att inte vara helt stillaliggande. Då får lungorna svårt att arbeta fullt ut och tillfrisknandet kan dröja. Om du orkar är det därför bra att hålla kroppen i någorlunda rörelse och kanske ta korta promenader när du orkar. Behöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk.Sjukvård

I en del fall krävs sjukvård för att behandla lunginflammation. Bakterieorsakad lunginflammation behandlas oftast med antibiotika. I vissa fall kan virusorsakad lunginflammation också kräva läkemedel som är effektivt mot virusinfektioner. Antibiotika har ingen påverkan på virusorsakade infektioner. 


Vid svårare fall kan det bli aktuellt med vård på sjukhus. Det kan handla om att man behöver få syrgas, eller antibiotika som ges direkt i blodet. Det brukar räcka med några dagars behandling på sjukhus, men det dröjer ofta flera veckor innan man är helt frisk. 


Vaccin

Det finns inget vaccin som skyddar mot alla sorters lunginflammation, eftersom det kan ligga olika orsaker bakom. Om du däremot har lätt för att få lunginflammation, är äldre, eller har nedsatt immunförsvar kan det vara klokt att vaccinera dig mot sjukdomar som kan leda till lunginflammation. 


Dessa inkluderar: 

 • Influensa

 • Covid-19

 • Pneumokocker 


 

När behöver man söka vård?

Om du misstänker att du eller ditt barn har lunginflammation utan svårare symtom, kontakta en vårdcentral under ordinarie öppettider. 


Sök omedelbart vård om: 

 • Du snabbt blir sämre, med stigande feber

 • Du får kraftig frossa och skakningar

 • Du har ett barn som inte orkar leka eller känns allmänt likgiltigt 


Om du eller ditt barn får mycket svårt att andas, ring 112


 

Vanliga frågor om lunginflammation


Hur länge smittar lunginflammation?

Hur länge man smittar beror på vad som orsakat lunginflammationen. Virus smittar rätt lätt, medan bakterier som pneumokocker inte är så smittsamma. Grundprincipen är att så länge man har symtom så smittar man. 


Hur vet man om man har lunginflammation?

Man kan misstänka att man har lunginflammation om man i samband med andra förkylningssymtom har långvarig hosta, svårt att andas, eller lätt bli andfådd. Det krävs dock oftast en läkarundersökning för att fastställa att det handlar om lunginflammation. 


Hur får man lunginflammation?

Lunginflammation kan uppstå av många olika anledningar. Det vanligaste är att man smittats med pneumokocker, som är bakterier, men även virus kan ligga bakom. De kan smitta olika lätt, men handlar oftast om att man får i sig ett smittoämne genom att någon annan som är sjuk hostar eller nyser ut dem i luften som man själv andas in. Man kan också få in dem i kroppen genom att de hamnat på något föremål som man tar på och sedan rör sig vid munnen, näsan eller ögonen. 


Hur känns lunginflammation?

Lunginflammation kan kännas som att det gör ont att andas eller man lätt blir andfådd. Man kan ha besvärlig torr- eller slemhosta och har ofta feber och andra förkylningssymtom. I en del fall kan man också bli illamående och magsmärtor, särskilt hos barn. Lunginflammation kan sitta i ena eller båda lungorna. 


Vad är lunginflammation?

Lunginflammation innebär en nedre lungvägsinfektion då det blivit en inflammation i lungvävnaden. Det kan vara orsakat av bakterier eller virus och ger ofta symtom som långvarig hosta, svårt att andas och att man bli andfådd utan ansträngning. Det går ofta över av sig själv men det kan bli aktuellt med antibiotika eller annan sjukvård. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om pollenallergi
bottom of page