top of page

Viktigt att veta om lågt blodtryck och blodtrycksfall

Lågt blodtryck är inte lika riskfyllt som att ha högt blodtryck. Däremot kan det leda till att man lättare får blodtrycksfall, vilket kan göra en lite yr och illamående. Det är symtomen som avgör om man behöver åtgärda.

Viktigt att veta om lågt blodtryck och blodtrycksfall

Snabbversion

 

Symtom

Oftast inga; yrsel, illamående, svimfärdighet, kan uppstå i samband med att man reser sig snabbt


Egenvård

Drick vatten, motion, minskat alkoholintag


Behandling

Vid lågt blodtryck som orsakats av något annat, behandlas den bakomliggande orsaken vid behov

Symtom & orsak

Lågt blodtryck (hypotoni) är ett tillstånd som innebär att trycket som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas runt i kroppen är lägre än allmänna normalvärden. Blodtrycket mäts både när hjärtat drar ihop sig och när det vilar sig mellan slagen och anges därför som två siffror. Lågt blodtryck räknas som ett värde under 90/60 med tillhörande symtom. Behöver du vård?

För dig som bor i eller nära Malmö är det smidigt att få vård på Läka & Knodd vårdcentral.Blodtrycksfall

En del personer med lågt blodtryck blir yra eller till och med svimfärdiga om de reser sig upp snabbt från vila eller från att ligga ner. Då har man fått blodtrycksfall, vilket innebär att man har lågt blodtryck och hög puls. Det kallas också ortostatisk hypotoni. 


Blodtrycksfall är i regel inte farligt. Ofta går det att förebygga genom åtgärderna som beskrivs i stycket om behandling. Om man har stora besvär kan man dock behöva uppsöka vård för att utreda att ingen sjukdom eller annan problematik ligger bakom. 


Symtom på lågt blodtryck/blodtrycksfall:

 • Yrsel

 • Illamående

 • Svimfärdighet

 • Man känner sig illamående eller bli kallsvettig

 • Huvudvärk

 • Trötthet


Att svimma som resultat av lågt blodtryck betyder oftast endast att blodtrycket sjunkit för snabbt och att det inte cirkulerat tillräckligt med blod till hjärnan. 

Det är sällan farligt eller tecken på något allvarligare, och så länge man mår bra i övrigt räcker det att ta det lite lugnt efter att man kvicknat till så återgår blodtrycket till det normala.


Annat att tänka på: 

 • Ett värde under 90/60 utan några av ovanstående symtom räknas inte som för lågt

 • De flesta som har lågt blodtryck har inga symtom

 • Blodtrycket är lägre i allmänhet när man vilar

 • Blodtrycket förändras också under dagen och i olika perioder


Lågt blodtryck ses oftast hos unga samt människor som är långa eller smala. Temporärt lågt blodtryck kan också förekomma i samband med graviditet, medicinering, eller någon sjukdom eller skada. Man kan också få blodtrycksfall om man lider av vätskebrist.


Det är vanligt – och på sikt farligare – att ha högt blodtryck. Det ökar risken för flera sjukdomar. Här kan du läsa mer om högt blodtryck. 


 

Behandling

Behandling krävs sällan för lågt blodtryck och det är inte farligt. Om man har besvär av lågt blodtryck eller blodtrycksfall kan man dock göra några justeringar i vardagen som minskar risken för besvär och fallolyckor. 


 1. Drick mer vatten

 2. Drick mindre alkohol

 3. Motionera mera, både träning och vardagsmotion

 4. Res dig försiktigt, särskilt från liggande ställning


 

När behöver man söka vård?

De flesta behöver inte söka vård för lågt blodtryck. 


Sök vård om: 

 • Du får svåra besvär från lågt blodtryck

 • Du plötsligt känner dig mycket yr eller som om du kommer svimma 🌡️ Från högt till lågt. Om du tar medicin mot högt blodtryck men upplever symtomen som beskrivs ovan, kontakta din vårdcentral. Det kan vara så att du tar för hög dos av läkemedlet och att den behöver justeras. 


 

Vanliga frågor om lågt blodtryck


Varför får man lågt blodtryck?

En del personer har naturligt lågt blodtryck. De är ofta unga, långa, eller smala. Man kan också få lågt blodtryck i samband med en graviditet, som resultat av medicinering, eller på grund av sjukdom. 


Vad räknas som lågt blodtryck?

Lågt blodtryck räknas som ett värde under 90/60 i kombination med besvärande symtom. Om man har 90/60 utan besvär räknas blodtrycket inte som för lågt. 


Vad gör man åt lågt blodtryck?

Om man besväras av lågt blodtryck, exempelvis att man lätt får blodtrycksfall, kan man tänka på att röra sig regelbundet och dricka ordentligt med vatten. Man kan också dricka mindre alkohol. 


Vad beror lågt blodtryck på?

Lågt blodtryck kan orsakas av vätskebrist eller att man varit stillasittande eller liggande länge, exempelvis vid långvarig sjukdom. En del läkemedel kan också orsaka lågt blodtryck, likaså graviditet. Man har olika högt blodtryck olika tider på dagen och i livet. När man vilar eller ligger ner har man lägre blodtryck. 


Hur känns lågt blodtryck?

Ofta känner man inte av lågt blodtryck alls. Man kan dock lättare få blodtrycksfall, vilket kan göra att man känner sig yr och lite illamående eller till och med svimfärdig.

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)

Magsår: symtom, orsak och behandling

Magsår: symtom, orsak och behandling
bottom of page