top of page

Viktigt att veta om högt blodtryck och dess symtom

Högt blodtryck är mycket vanligt bland vuxna. Det är sällan man själv märker av att man har högt blodtryck, men det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera blodtrycket om man ligger i riskzonen.

Viktigt att veta om högt blodtryck och dess symtom

Snabbversion

 

Symtom

Sällan symtom - eventuellt huvudvärk, trötthet och senare symtom från följdsjukdomar - men upptäcks oftast genom mätning


Egenvård

Livsstilsförändringar, såsom mindre stress, alkohol, salt mat och rökning, mer motion


Behandling

Läkemedel som sänker blodtryckethttps://www.lakavard.se/fakta-rad/viktigt-att-veta-om-l%C3%A5gt-blodtryck-och-blodtrycksfall

Symtom & orsak

Högt blodtryck är ett tillstånd som innebär att trycket som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas runt i kroppen är för högt. Blodtrycket mäts både när hjärtat drar ihop sig och när det vilar sig mellan slagen och anges därför som två siffror. 


Värden för blodtryck: 

 • Normalt/optimalt värde för vuxna är under: 120/80 mmHg

 • Högt blodtryck räknas som värden över: 140/90 mmHg (uppmätt vid minst 2-3 tillfällen)


Högt blodtryck är mycket vanligt, särskilt bland äldre, där det uppskattas att en tredjedel av alla vuxna och så mycket som hälften av individer i åldrarna 65-85 år har högt blodtryck. 


Obehandlat högt blodtryck innebär en riskfaktor för en rad besvär och sjukdomar, vilket gör att det är viktigt att upptäcka och behandla tillståndet. Sjukdomarna inkluderar: 


 • Stroke

 • Hjärtinfarkt 

 • Hjärtsvikt

 • Njursjukdom

 • Demens

 • Försämrad blodcirkulation i benen


Symtom på högt blodtryck

Det är vanligt att man inte vet om att man har högt blodtryck. Det upptäcks då vid rutinkontroller genom att blodtrycket mäts. En del personer upplever huvudvärk eller trötthet, men de flesta märker inga symtom alls. 


Däremot finns det flera faktorer som kan öka risken för att drabbas av högt blodtryck. Utöver åldern kan livsstilsvanor som rökning, övervikt, hög alkoholkonsumtion, stress, och för mycket stillasittande öka risken. Ärftlighet är också en faktor. I yngre åldersgrupper är högt blodtryck vanligare hos män, medan det i äldre grupper är vanligare bland kvinnor. 

Sjukdomar kan också ligga bakom högt blodtryck. Det kan exempelvis handla om hormonrubbningar eller njursjukdomar. Unga personer som har mycket högt blodtryck har ofta en bakomliggande sjukdom som orsakat det.


⚠️ Förhöjt blodtryck vid graviditet

En del gravida kvinnor drabbas av hög blodtryck under graviditeten. Detta kan bero på bakomliggande havandeskapsförgiftning, pre-eklampsi, vilket kan orsaka komplikationer och kräver vård. Genom att gå på alla kontroller man blivit kallad till under graviditeten kan barnmorskan hålla koll på att blodtrycket ser ut som det ska. 


Puls ≠ Blodtryck

Puls innebär hur många gånger i minuten som hjärtat slår. Det är inte det samma som blodtryck, som alltså handlar om hur högt trycket är i blodkärlen när hjärtat pumpar blodet. Tvärtom kan låg puls leda till högt blodtryck, som ett resultat av att hjärtat tar mer tid på sig att fyllas på och dras ut, vilket leder till ökat tryck när det drar ihop sig. 


Motsatsen till högt blodtryck är lågt blodtryck. Här kan du läsa mer om lågt blodtryckPssst! Bor du i Malmö?

För dig som bor i Malmö finns Läkas sjuksköterskor, läkare och dietister nära till hands för ett långsiktigt och pågående stöd för din hälsa.Behandling

Har man måttligt förhöjt blodtryck kan det räcka med att se över sina levnadsvanor och göra några livsstilsförändringar. På så sätt minskar man risken för de följdsjukdomar som kan uppstå på grund av högt blodtryck. 


Bland annat kan man behöva: 

 • Gå ner i vikt

 • Dricka mindre alkohol

 • Sluta röka

 • Röra på sig mer

 • Undvika för mycket salt i maten

 • Se över sin kost

 • Undvika lakrits

 • Stressa mindre


Om dessa förändringar inte räcker kan det bli aktuellt med medicinering. Det finns läkemedel som sänker blodtrycket. Dessa läkemedel behöver man sen ofta ta livet ut. Syftet med medicineringen är precis som med de förändrade levnadsvanorna att minska risken för de följdsjukdomar som kan uppstå i samband med för högt blodtryck. 


 

När behöver man söka vård?

Om du vet att du har ökad risk för att drabbas av högt blodtryck är det bra att göra regelbundna kontroller. Dessa kan du göra på bland annat vårdcentraler och vissa apotek. 


Sök vård på vårdcentral om: 

 • Du upptäcker att du har blodtryck på över 140/90, vid upprepade mätningar


Sök omedelbart vård om: 

 • Du är gravid och har ett blodtryck på över 140/90 vid upprepade mätningar

 • Du har ett blodtryck på 230/130 eller mer och  mår dåligt, har huvudvärk, eller andra symtom


Det är viktigt att vila mellan mätningarna för att få ett korrekt resultat. 


 

Vanliga frågor om högt blodtryck


Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck innebär att trycket som uppstår i blodkärlen när hjärtat pumpar ut blod är över normalvärden, eller mer än vad som anses hälsosamt. Det kan öka risken för flera hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar. 


Varför får man högt blodtryck?

Det finns många faktorer som kan orsaka högt blodtryck. Ålder och ärftlighet spelar roll, men även levnadsvanor som stress, övervikt, att man dricker för mycket alkohol eller röker, och för mycket stillasittande kan alla påverka blodtrycket. 


Vad räknas som högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) räknas som värden på 140/90 mmHg eller högre, vilket kallas mild hypertoni. Vid 160-179/100-109 mmHg kallas det måttlig hypertoni och över 180/110 mmHg räknas som kraftig hypertoni. 


Hur känns högt blodtryck?

Ofta känner man inte av högt blodtryck alls. En del personer får huvudvärk eller känner sig trötta. Oftast upptäcks det genom rutinkontroller. 


Hur får man ner högt blodtryck?

Många levnadsval kan sänka högt blodtryck. Man kan få ner blodtrycket genom att träna, äta bra kost som inte är för salt, stressa mindre, dricka mindre alkohol och sluta röka. 


Hur vet man om man har högt blodtryck?

Ofta vet man inte att man har högt blodtryck utan att mäta det. Om du tror att du har högt blodtryck kan du mäta det på vårdcentralen eller på en del apotek. Mät vid flera olika tillfällen för att få en uppfattning om ditt medelvärde. 

Granskad av:

Karin Helander, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om lågt blodtryck och blodtrycksfall

Viktigt att veta om lågt blodtryck och blodtrycksfall

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln
bottom of page