top of page

Viktigt att veta om feber hos vuxna och barn

Feber är kroppens försvar mot virus och bakterier. Feber uppstår ofta vid infektioner och temperaturen kan variera under dagen. Här får du tips om egenvård, vad som räknas som feber eller hög feber och när du bör söka vård.

Viktigt att veta om feber hos vuxna och barn

Snabbversion

 

Symtom

Förhöjd kroppstemperatur, frossa, svettningar, svaghet, orkeslöshet, allmän sjukdomskänsla, ofta i kombination med symtom från infektion


Egenvård

Vila, vätska, svalt i rummet, febernedsättande vid behov


Behandling

Sjukvårdsbehandling av feber behövs sällan, om det inte uppstår i samband med en allvarlig infektion eller sjukdom

Vad är feber?

Feber är en försvarsreaktion från kroppen mot angrepp som virus och bakterier. Det innebär att kroppen höjer kroppstemperaturen för att göra det svårare för dessa virus och bakterier att föröka sig och på så sätt göra sig av med sjukdomen. 


Högre temperatur innebär också att kroppen skapar fler vita blodceller – de celler som utgör kroppens försvar mot angrepp. Man vet dock inte precis hur eller varför feber fungerar. 

Eftersom det inte är en sjukdom i sig utan kroppens reaktion på en sjukdom, uppstår feber nästan alltid tillsammans med andra symtom. Vanligt är till exempel att få feber i samband med en virusinfektion som influensa eller en infektion, såsom urinvägsinfektion. 


Feber kan komma och gå i takt med att kroppen arbetar. Det är inte ovanligt att man har lägre temperatur på morgonen, efter nattens vila, och att det sedan ökar under eftermiddag och kväll. 
Är du sjuk och bor i Malmö?

Du som bor i Malmö kan enkelt lista dig hos Läka & Knodd Vårdcentral. Då får du snabbt och smidigt vård från ditt eget team.Barn har mycket lätt att få feber, ibland även utan att de verkar i övrigt påverkade. Här kan du läsa mer om feber hos barn


 

Symtom

Huvudsymtomet på feber är att temperaturen i kroppen stiger. Detta kan man mäta med febertermometer. Det räknas som feber om kroppstemperaturen överstiger 38 grader. En kroppstemperatur på 39-40 grader brukar räknas som hög feber. 


Individers vanliga temperatur skiljer dock en hel del, så en grundregel är att det är feber om kroppstemperaturen är en grad över det som är vanligt för dig och att du samtidigt känner dig sjuk. Det viktiga är alltså hur du mår i övrigt som avgör om det handlar om feber och hög feber. 


I övrigt kan du också uppleva: 

 • Att du fryser

 • Att du svettas

 • Att du är svag eller orkeslös

 • Att även små fysiska ansträngningar känns svåra


🌡️ Vad räknas som feber? Grundregeln är att en kroppstemperatur över 38 grader är feber. Människors grundtemperatur skiljer dock lite, så om din kroppstemperatur är en grad över det normala och du känner dig sjuk så har du troligtvis feber.


 

Behandling

För de flesta som får feber räcker det att stanna hemma och vila tills infektionen har gått över. Känn av hur mycket du orkar. Eftersom feber ofta gör att man svettas mer än vanligt är det viktigt att få i sig vätska. Detta gäller särskilt för små barn som lätt kan drabbas av vätskebrist. 


Egenvård vid feber: 


 • Vila: du behöver inte ligga till sängs hela tiden, men undvik att anstränga dig. Man ska inte träna när man har feber. 


 • Drick: du behöver få i dig mer vätska än vanligt. Du kan dricka vatten, vätskeersättning, eller annat du är sugen på. Undvik light-drycker om du har feber i samband med magsjuka eller diarré eftersom lightdrycker kan förvärra diarré. Om du har ett barn med feber kan du behöva ge lite, lite vätska åt gången, men ofta under tiden då barnet är sjukt. 


 • Temperaturjustering: att hålla sovrummet svalt, men inte kallt, kan kännas skönt. Du kan också justera temperatur genom att ta av och på kläder i takt med att du fryser eller svettas. 


 • Ta febernedsättande läkemedel: ett receptfritt, febernedsättande läkemedel kan hjälpa om du har hög feber med mycket besvär. Eftersom feber är kroppens sätt att bekämpa sjukdomar är det inte alltid nödvändigt att ta mediciner som sänker febern. 


Det är vanligt att man tappar aptiten när man har feber. Detta är inte farligt. Ät när du har lust. Det samma gäller för barn. Det viktigaste är att få i sig vätska. 


 

När behöver man söka vård?

I de flesta fall behöver du inte söka vård för feber, utan den går över av sig själv på någon eller några dagar. 


Sök vård om: 

 • Du har feber i mer än fyra dygn

 • Du har påbörjat antibiotikabehandling och fortfarande har feber efter två dygn

 • Du har gjort ett ingrepp eller operation och har en feber som inte går över, eller som återkommer

 • Du har varit på resa i ett tropiskt område och får feber

 • Om du har feber som försvinner och sedan kommer tillbaka efter 1-2 dygn


Sök akut vård om du: 

 • Har feber och känner dig mycket sjuk

 • Du har feber i kombination med en allvarlig sjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar


Direktiven kring när man bör söka vård för barn med feber ser annorlunda ut. Här kan du läsa mer om när du bör söka vård för ditt barns feber.


 

Vanliga frågor om feber


När har man feber?

Feber kan räknas som en kroppstemperatur över 38 grader. Eftersom det finns stor variation i individers vanliga, friska kroppstemperatur kan man dock se det som att man har feber när kroppen är en grad över det vanliga och man känner sig sjuk. 


Vad räknas som feber?

38 grader brukar räknas som feber, 39-40 grader är hög feber, och 41+ grader är mycket hög feber som ofta kräver sjukvård. Man kan dock ha feber även vid lägre temperaturer om man känner sig sjuk. 


Vad är feber?

Feber är kroppens reaktion på ett yttre angrepp, såsom virus och bakterier och innebär en förhöjd kroppstemperatur. Högre kroppstemperatur gör det svårt för virus och bakterier att föröka sig, samtidigt som det skapar fler vita blodceller i kroppen som angriper infektionen. Det är dock inte helt klarlagt hur feber fungerar. 


Hur länge har man feber?

Vanligtvis har man feber i någon eller några dagar, medan kroppen bekämpar en infektion. Om man har feber i fler än fyra dagar bör man söka vård för att undersöka bakomliggande orsaker. 


Varför får man feber?

Man får feber för att kroppen har blivit angripen av någon sorts infektion, ofta från ett virus eller bakterier. Man kan också få feber som en reaktion på andra sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar och cancer, men det är ovanligt jämfört med vanliga förklaringar. 


Hur många grader är feber?

Man brukar säga att 38 grader kroppstemperatur är feber. Detta är dock en generalisering. Individskillnader spelar stor roll, så det viktiga är hur man mår i övrigt. Man kan ha en kroppstemperatur på 37,6 och må dåligt och känna sig svag, då handlar det troligtvis också om feber. Andra individer kan ha 38 grader kroppstemperatur och må helt okej. 


Hur länge kan man ha feber?

Ofta har man feber så länge kroppen aktivt bekämpar en infektion i kroppen. Om du har feber i mer än fyra dagar bör du kontakta sjukvården, antingen via vårdcentralen eller en digital vårdgivare. 


Hur hög feber kan man ha?

Vid temperaturer över 41 grader kan kroppen börja ta skada av febern. Då behöver man snabbt få sjukvård för att kyla ner kroppen. 


Hur får man feber?

Det finns kanske inget tillstånd som har så många olika orsaker som feber. Man får feber när kroppen reagerar på olika angrepp, såsom virus och bakterier. Man kan få feber i samband med förkylning och influensa, magsjuka, bakterieinfektioner från sår, vissa läkemedel, och kroniska sjukdomar. Ibland vet man inte helt säkert varför man fått feber. Detta gäller särskilt barn som kan få feber relativt ofta, utan att vara särskilt sjuka i övrigt. 


Hur hög feber är farligt?

Feber är till för att skydda kroppen, men om den blir för hög kan den i stället bli farlig. Feber på över 41 grader kan innebära att kroppen tar skada. Då behöver man omedelbart söka sjukvård, oavsett varför man har feber. 


Hur vet man om man har feber?

Man kan misstänka att man har feber om man har en kroppstemperatur på minst en grad över ens normala temperatur. Denna temperatur är olika för olika personer. Det viktiga är hur du mår i övrigt. Om du har en förhöjd kroppstemperatur och mår dåligt, känner dig svag och inte orkar så mycket, eller har frossa/svettningar, så har du troligtvis feber.

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Karin Helander, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt om blindtarmsinflammation och brusten blindtarm

Viktigt om blindtarmsinflammation och brusten blindtarm

Viktigt att veta om lunginflammation

Viktigt att veta om lunginflammation
bottom of page