top of page

Viktigt att veta om bihåleinflammation

Bihåleinflammation är en vanlig komplikation som kan uppstå i samband med en förkylning och kan ge värk i ansiktet, tjock snuva, och andra besvär. Ofta går det över av sig själv men ibland behöver man medicin.

Viktigt att veta om bihåleinflammation

Snabbversion

 

Symtom

Förkylningssymtom, ont i ansiktet, snuva med tjockt snor som rinner ner i svalget, feber, trötthet


Egenvård

Vila i högläge, vätska, receptfri nässpray eller nässköljning


Behandling

Vid svårare, bakterieorsakad infektion kan antibiotika bli aktuellt

Symtom & orsak

Bihåleinflammation är en relativt vanlig komplikation som kan uppstå i samband med en förkylning. Det innebär att bihålorna som sitter i ansiktet blir inflammerade, då slem och vätska som vanligtvis skulle rinna ut genom näsan, fastnar i bihålorna och en infektion uppstår. 


En del personer får lättare bihåleinflammation än andra, till exempel om man röker eller har astma. Det kan också bero på biologiska faktorer, som storleken på ens bihålor. Bihåleinflammation är inte smittsamt, men förkylningen som orsakat inflammationen är det. 


Symtom på bihåleinflammation: 

 • Tryck eller ont under pannan, överkäken, eller näsan

 • Tryck eller ont i överkäkens tandrad, särskilt om man lutar sig framåt

 • Segt, tjockt snor som ofta rinner ner i svalget

 • Försämrat luktsinne

 • Feber och trötthet


Bihåleinflammation går i regel över av sig själv på två till tre veckor utan medicin, men långvarig eller svårare inflammation kan kräva antibiotikabehandling. Det är mycket vanligt att bli snuvig eller täppt i näsan vid förkylning, utan att det handlar om en bihåleinflammation eller ett tillstånd som kräver behandling. Sjuk?

Hos Läka och Knodd vårdcentral i Malmö får du snabbt och smidigt vård.Kronisk bihåleinflammation 

En del personer får kronisk bihåleinflammation, vilket innebär att man har bihåleinflammation i över 12 veckor med symtom som inte helt går över. Det är inte helt klarlagt varför en del personer får kronisk bihåleinflammation. 


Kronisk bihåleinflammation blir i regel inte bättre av antibiotikabehandling. Då remitteras man i stället till öron-näsa-hals-specialist för vidare utredning och behandling. 


Ont i tänderna

Ibland kan en infektion i tanden leda till bihåleinflammation. Då blir det bara en inflammation i den bihålan som ligger närmast tanden och kan värka i överkäken. Om man har bihåleinflammation som orsakats av en tandinfektion behöver man behandla tanden för att bihålorna ska bli bättre. Det kan också bli aktuellt med antibiotikabehandling. 


 

Behandling

I de flesta fall behandlas bihåleinflammation bäst av egenvård och självläkning. Bland annat kan du: 


 • Dricka mycket vätska, som kan lösa upp slemmet så att det lättare rinner ut

 • Vila och sova med huvudet i högläge, vilket minskar svullnaden 

 • Använda receptfri avsvällande nässpray eller nässpray med kortison som också minskar svullnaden

 • Skölja näsan med koksaltlösning


Antibiotika vid bihåleinflammation

I en del fall kan man behöva behandla bihåleinflammation med antibiotika. Det är dock inte nödvändigt eller ens effektivt i en del fall. 


 

När behöver man söka vård?

Oftast behöver man inte söka vård för bihåleinflammation, eftersom det går över av sig själv. I en del fall kan det dock bli aktuellt att söka vård. 


Sök vård på vårdcentral: 

 • Om du tror att du har haft bihåleinflammation i mer än tio dagar 


Sök akut vård:

 • Om du har ont i bihålorna, är trött och nacken är så stel att du inte kan röra hakan mot bröstet

 • Om du har ont i bihålorna med hög feber och du känner dig mycket sjuk

 • Om du har feber och kraftig värk över pannan

 • Om ditt barn blir rött och svullet runt näsroten och ögonen i kombination med hög feber. 


Du kan läsa mer här om bihåleinflammation hos barn.


 

Vanliga frågor om bihåleinflammation


Hur länge har man bihåleinflammation?

Bihåleinflammation kan bli långvarig, både med och utan antibiotikabehandling. Vanligtvis tar det två till tre veckor innan man blir frisk. Om du tror att du har haft bihåleinflammation i mer än tio dagar och det inte blir bättre, sök vård på vårdcentral. 


Hur känns bihåleinflammation?

När bihålorna är inflammerade kan det kännas som ett tryck eller att det gör ont i ansiktet, under pannbenet, näsroten och överkäken. Ofta gör det mer ont på ena sidan av ansiktet. Det kan också göra ont i tänderna i överkäken. Bihåleinflammationen uppstår i samband med en förkylning, så man känner också av förkylningssymtom. 


Vad är bihåleinflammation?

Bihåleinflammation är en sjukdom som kan uppstå i samband med en förkylning, där slem och vätska fastnar i bihålorna så att de blir svullna och inflammerade. Ofta går inflammationen över av sig själv, men i svårare fall kan man behöva antibiotika 


Hur snabbt verkar penicillin/antibiotika vid bihåleinflammation?

Det brukar ta ungefär fem dagar innan man känner någon förbättring efter påbörjad antibiotikakur vid bihåleinflammation. Du kan lindra symtom själv genom att sova i högläge, använda receptfri nässpray, och att dricka mycket vätska. 


Hur vet man om man har bihåleinflammation?

Man kan misstänka att man har bihåleinflammation om man har eller har haft förkylningssymtom och det sedan tillkommer smärta eller tryck under pannbenet eller överkäken. Det är vanligt att man har tjockt snor som ofta rinner ner i svalget. Feber förekommer också. 


Är bihåleinflammation smittsamt?

Bihåleinflammation är inte smittsamt. Infektionen uppstår dock i samband med en förkylning, som orsakas av virus och smittar mycket lätt. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om afte – blåsor eller små sår i munnen

Viktigt att veta om afte – blåsor eller små sår i munnen

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)
bottom of page