top of page

Viktigt att veta om bältros

Bältros kan uppstå hos individer som tidigare i livet haft vattkoppor. Sjukdomen orsakar smärtsamma utslag på huden som förr kallades “helveteseld”. Här beskrivs symtom, orsak och behandling, samt när man bör söka vård.

Viktigt att veta om bältros

Snabbversion

 

Symtom

Feber, huvudvärk, yrsel, smärta på huden; sedan utslag på huden, ofta samlade som i ett bälte på ena sidan kroppen, vanligtvis på bålen, med stark, ibland långvarig, nervsmärta


Egenvård

Paracetamol mot smärta, kylbalsam och alsolsprit mot klåda, rengöring för att motverka infektion


Behandling

Antivirala medel kan vara aktuellt för 50+ samt utsatta grupper


Symtom & orsak

Bältros är en sjukdom som orsakas av samma virus som ger vattkoppor. Har man väl haft vattkoppor är viruset kvar i kroppen livet ut. Om viruset blir aktivt igen leder det till bältros. Det är inte helt säkert vad som gör att viruset plötsligt blir aktivt.


Ungefär 98% av den vuxna befolkningen har haft vattkoppor, och 20% utvecklar bältros någon gång i livet. Det är dock ovanligt att få bältros mer än en gång.Behöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk.


Bältros karaktäriseras av typiska utslag, såväl som en brännande smärta på huden. Vanliga symtom är:

 • En brännande eller pirrande känsla på huden några dagar innan utslagen syns

 • Feber, trötthet, yrsel, huvudvärk, även detta några dagar innan utslagen syns

 • Röda utslag som övergår till blåsor som kliar

 • Utslagen sitter ofta nära varandra och kan bilda som ett band eller bälte, därav namnet, främst på ena sidan av kroppen; vanligast är att utslagen sitter på bålen men de kan förekomma varsomhelst på kroppen

 • Efter en tid övergår blåsorna till sår som torkar ut och läker 

 • Nervsmärta vid utslagen som kan bestå långt efter att utslagen läkt ut


Blåsorna kan bli infekterade. De kan också uppstå på ögat och då är det viktigt att man omedelbart söker vård. Bältros går vanligtvis över av sig själv inom tre veckor, men nervsmärtan vid utslagen kan kvarstå i flera månader. 


Kopplingen mellan vattkoppor och bältros

 • Man måste först ha haft vattkoppor för att utveckla bältros 

 • Att vara nära personer med vattkoppor eller bältros kan inte ge någon bältros

 • En person med bältros kan dock smitta en person som aldrig haft vattkoppor, så att denne utvecklas vattkoppor, via direktkontakt med sårvätska

 • Det är ovanligt med bältros hos barn, förutom i de fall då barnet fick vattkoppor under sitt första levnadsår


 

⚠️ Undvik att smitta känsliga

Personer som inte har haft vattkoppor kan få det genom att smittas från personer med bältros. Om du har bältros, undvik kontakt med gravida som inte haft vattkoppor och andra med nedsatt immunförsvar som inte haft sjukdomen. 

 

Behandling

Det finns antivirala läkemedel som kan förkorta sjukdomstiden och hindra att man får svåra besvär under lång tid. Medicinen bör sättas in så snart som möjligt, senast 72 timmar efter att utslagen börjat.


Dessa läkemedel rekommenderas främst till individer över 50 år eller personer med nedsatt immunfunktion, grupper som löper större risk för komplicerad sjukdom. Ju äldre man är, desto större är risken för att få smärta som består under lång tid, längre än tre månader. 


Det finns vaccin mot bältros som kan vara lämpligt för personer över 50. Dessa får man dock bekosta själv. 


Egenvård kan hjälpa mindre utsatta personer med sjukdomen att lindra besvär och smärta: 

 1. Receptfria läkemedel med paracetamol kan lindra smärta

 2. Kylbalsam, svalt vatten, eller alsolsprit kan lindra klåda

 3. Att hålla blåsor rena genom att tvätta med tvål och vatten, samt att undvika att klia på blåsorna, minskar risken för infektion


Undvik att använda kräm med hydrokortison mot klådan. Hydrokortison kan göra att blåsorna eller såren lättare blir infekterade. 


När behöver man söka vård?

Sök vård om: 

 • Du har symtom som liknar bältros och är över 50 år

 • Du har symtom och nedsatt immunförsvar

 • Du har mycket ont

 • Du har utslag eller smärta i ansiktet

 • Du känner dig mycket sjuk


 

Vanliga frågor om bältros


Hur blir man smittad av bältros?

Vid bältros bär man redan på smittan själv, från en tidigare vattkoppsinfektion. Viruset ligger kvar vilande i kroppen och när det aktiveras utvecklar man bältros. Man kan alltså inte bli smittad av bältros från någon annan som har bältros eller vattkoppor. 


Hur vet man att det är bältros?

Typiskt för bältros är en stickande, pirrande känsla på huden några dagar innan utslag och blåsor utvecklas. Utslagen utvecklas i karaktäristiska “bälten” eller band på huden, ofta på ena kroppshalvan. En läkare kan ofta ställa diagnos enbart utifrån att se utslagen och höra om övriga symtom. 


Kan man gå till jobbet med bältros?

Eftersom bältros inte smittar till andra som haft vattkoppor går det bra att gå till jobbet. Undvik dock närkontakt med personer med nedsatt immunförsvar som inte haft vattkoppor, samt gravida som inte haft vattkoppor. 


Hur känns nervsmärta efter bältros?

Nervsmärtan efter bältros kan upplevas som brännande, ilande, och i vissa fall outhärdlig. Smärtan kan komma gå och vara mycket känslig för beröring. Det gör ont i samma område på huden som utslagen satt, men nervsmärtan kan sitta kvar långt efter att utslagen har läkt, ibland i flera månader. Ju äldre man är, desto större är risken för bestående smärta. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Karin Helander, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)

Viktigt att veta om sepsis (blodförgiftning)
bottom of page