top of page

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)

Ögoninflammation är ett besvärligt men ofarligt tillstånd som kan ge röda, klibbiga och irriterade ögon, ofta i samband med en förkylning. Det går över av sig självt men läkning kan påskyndas genom regelbunden rengöring av ögat.

Viktigt att veta om ögoninflammation (hos vuxna)

Snabbversion

 

Symtom

Röda, irriterade, klibbiga ögon, var på ögat, skavande känsla


Egenvård

Regelbunden rengöring med ljummet vatten

Behandling

Antibiotika i enstaka fall; allergimedicin vid bakomliggande allergiska besvär

Symtom & orsak

Ögoninflammation innebär en infektion i ögat, vilket uppstår när bakterier eller virus har angripit kroppen. Det är vanligt i samband med till exempel en förkylning. Bakterieorsakad ögoninflammation är vanligast på vintern och våren, medan virusorsakad ögoninflammation är vanligast under sommarhalvåret. 


Det kan också uppstå en inflammation när annat stör ögat, såsom: 

 • En allergisk reaktion

 • Att ögat har blivit skadat

 • Att det har kommit skräp i ögat

 • Kroniskt torra ögon


Symtom på ögoninflammation hos vuxen inkluderar: 

 • Ögat blir rött och irriterat 

 • Det rinner i ögonen

 • Ögat blir svullet och det känns som att det skaver eller är grus i ögat

 • En kladdig vätska uppstår i ögat, som kan klibba igen ögonlocken


Ögoninflammation förekommer ofta i samband med eller efter en förkylning. Det är vanligt att inflammationen först uppträder i ena ögat och sedan sprider sig till det andra efter någon dag. Vid ögoninflammation som beror på allergier kan det klia mycket och även uppstå hösnuva i samband med ögonbesvären. Då brukar båda ögonen reagera samtidigt. Man bör inte uppleva någon synförändring, smärta eller ljuskänslighet i ögonen i samband med inflammationen. 


Om man får en ögoninflammation på grund av bakterier eller virus har man troligtvis smittats av någon annan som är sjuk. Smitta kan överföras exempelvis genom att man vidrör någon som bär på smittan och sedan själv för över smittan genom att man gnuggar sig i ögonen. 


Ögoninflammation är vanligt bland barn, som ofta har mer närkontakt än vuxna och därför smittar varandra lättare. Här kan du läsa mer om ögoninflammation hos barn.Behöver du vård?

För dig som bor i eller nära Malmö är det smidigt att få vård på Läka & Knodd vårdcentral.


Behandling

Ögoninflammation är inte farligt och skadar inte synen. Det behöver sällan behandlas utan går oftast över av sig själv. Ögoninflammation orsakat av allergier behandlas bäst med allergimedicin, då går besvären över. 


Egenvård vid ögoninflammation

Ögoninflammation orsakat av bakterier eller virus går oftast över av sig själv. Man kan påskynda läkningen genom att rengöra ögonen regelbundet. 


Såhär gör du: 

 1. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten.

 2. Använd mjukt papper eller en bomullstuss doppad i ljummet vatten för att rengöra ögonlocket och ögonfransarna.

 3. Stryk från den yttre ögonvrån till den inre ögonvrån för att minimera spridningen av bakterier i ögat. 

 4. Släng pappret/bomullstussen och använd nytt varje gång du rengör. 


Sjukvårdsbehandling

Vid långdragna eller ensidiga besvär kan man behöva sjukvård för att behandla ögoninflammationen. Om tillståndet orsakas av bakterier kan man få antibiotika utskrivet, antingen som ögondroppar eller salva som stryks över ögonlocken. 


Antibiotika har ingen verkan på ögoninflammation som inte orsakats av bakterier. 


 

När behöver man söka vård?

Sök vård om: 

 • Du har en mycket kraftig inflammation i ögat med mycket var

 • Du har en ögoninflammation som inte går över inom fem dagar

 • Du blir ljuskänslig eller får förändrad/försämrad syn

 • Du får svåra besvär i enbart ett öga

 • Du får ögoninflammation samtidigt som du har blåsor i ansiktet

 • Det gör mycket ont och skaver i ögat samtidigt som det blir rött


 

Vanliga frågor om ögoninflammation


Hur länge smittar ögoninflammation?

Grundregeln är att så länge man har symtom så smittar ögoninflammationen. Sjukdomen smittar lättast mellan barn som leker och umgås mycket nära varandra, till exempel på förskolan. Äldre barn och vuxna har inte samma närkontakt men kan också smitta varandra. Vid antibiotikabehandling är man inte längre smittsam efter två dagars behandling. 


Hur smittar ögoninflammation?

Ögoninflammation som orsakats av bakterier eller virus smittar via närkontakt. Det kan handla om att man vidrört någon som bär på smittan och sedan själv för in smittämnet i ögonen, exempelvis genom att gnugga sig i ögonen. Därför är det viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. 


Hur länge har man ögoninflammation?

Ögoninflammation brukar gå över av sig själv inom en vecka. 


Hur får man ögoninflammation?

Hur man får ögoninflammation beror lite på vad som orsakat den. Man kan få det av allergier eller att det kommit skräp i ögat. Vanligast är dock en ögoninfektion som man får från bakterier eller virus. Dessa kommer in i ögonen när man gnuggar sig i ögonen efter att ha tagit på något när smittämnena finns eller haft närkontakt med någon som är smittad. 


Hur ser ögoninflammation ut?

Ögoninflammation syns genom att ögonvitorna blir röda. Det kan rinna ur ögonen och efter några dagar uppstår ofta ett klibbigt var. Detta kan bli gulgrönt och vara särskilt mycket när man vaknar på morgonen. 


Varför får man ögoninflammation?

Man får ögoninflammation när kroppen reagerar på något som stör ögat. Det kan handla om virus eller bakterier, eller uppstå till följd av en allergisk reaktion, en skada på ögat, eller att man fått in något i ögat. Smittsam ögoninflammation är vanligt. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Rosfeber – hudinfektion på benen

Rosfeber – hudinfektion på benen

Viktigt att veta om pollenallergi

Viktigt att veta om pollenallergi
bottom of page