top of page

Magsjuka: symtom, smitta och behandling

Magsjuka är vanligt och kan uppstå av många olika orsaker, främst virus och bakterier. Symtom inkluderar diarré och kräkningar, men besvären går oftast över av sig själv med lite vila och ordentligt med vätska. Här hittar du informationen du behöver och råd som hjälper dig tillfriskna.

Magsjuka: symtom, smitta och behandling

Snabbversion

 

Symtom

Kräkningar, diarré, magont, illamående, ibland feber och värk


Egenvård

Främst vila och vätska


Behandling

Sjukvård krävs sällan men kan inkludera vätsketillförsel vid svår vätskebrist

Symtom & orsak

Magsjuka är relativt vanligt, oftast ofarligt, och kan ha många olika orsaker. De främsta orsakerna till magsjuka är virus, (såsom exempelvis caliciviruset som orsakar vinterkräksjukan), men man kan också bli matförgiftad om man får i sig mat eller dricksvatten som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter.


Symtomen på magsjuka kan se relativt lika ut oavsett orsak och ofta kommer besvären hastigt. Vanliga symtom inkluderar:

 • Diarré

 • Kräkningar

 • Magont

 • Allmänt illamående

 • Feber och värk kan förekomma


Besvären går över av sig själv på ett till tre dygn. Man behöver inte ha alla symtom när man är magsjuk. Exempelvis är det vanligt att vuxna har magsjuka utan kräkningar medan barn tenderar att oftare kräkas. 


Magsjuka som orsakats av bakterier via maten smittar inte, men magsjukevirus är ofta mycket smittsamma. Ofta vet man inte vilken sorts magsjuka man har fått. Behöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk. 

Magsjuka är mycket vanligt bland små barn. Här kan du läsa mer om magsjuka hos barn och här kan du läsa om vinterkräksjuka hos barn.


Gravid och magsjuk

För dig som är gravid kan det kännas läskigt att bli magsjuk. Barnet inne i magen drabbas dock inte av en virusorsakad magsjuka utan ligger skyddad. Däremot finns det vissa sorters mat man bör undvika, eftersom de innebär en ökad risk för matförgiftning via toxoplasmaparasiter och listeriabakterier. Man bör också vara noggrann med vätskan så att man inte drabbas av vätskebrist, som kan vara skadligt både för den gravida och för fostret.


Här kan du läsa om mat för gravida och vad man kan äta för att hålla magen trygg och säker hela graviditeten, från barnspecialisterna på Knodd


 

Behandling

Sjukvård krävs sällan för magsjuka. Det kan dock bli aktuellt om du drabbas av svår vätskebrist. Då kan man få bli inlagd på sjukhus och få vätska via dropp. 


Egenvård

Magsjuka går över av sig själv på några dagar, men du kan hjälpa till att lindra besvären med egenvård. Vila ordentligt och prova att äta vanlig mat när du känner dig sugen. Ät lite åt gången och undvik allt för fiberrik kost och kaffe som kan irritera systemet och orsaka nya besvär. 


Den största risken med magsjuka är vätskebrist, så den viktigaste egenvården handlar om att försöka tillföra vätska kontinuerligt. Vätskebrist kan uppstå snabbt och bli särskilt allvarligt hos små barn. Här kan du läsa mer om vätskebrist hos små barn.


 • Drick lite vätska i taget, så lite som en sked åt gången om du har svårt att hålla nere något alls.

 • Vid kraftiga diarréer och kräkningar kan det vara bra att dricka vätskeersättning. 


Om ni är fler i hushållet, försök att undvika smitta genom att vara noga med hygienen, särskilt handhygien. Låt den som är sjuk använda en egen toalett, om möjligt, och låt alla i familjen ha egna handdukar. Den sjuka bör heller inte laga mat till övriga i familjen.


 

När behöver man söka vård?

I de flesta fall behöver du inte söka vård för magsjuka, utan det går över av sig själv. 


Sök vård om: 

 • Du känner dig mycket trött och svag

 • Du har haft diarré i mer än en vecka

 • Du har kräkts i mer än ett dygn, utan att det avtar

 • Du uppvisar tecken på vätskebrist, som mörk urin, att du är torr i munnen, törstig och kissar mindre än vanligt

 • Du har magsjuka och äter läkemedel mot någon allvarlig sjukdom, som diabetes, hjärtsvikt, eller högt blodtryck


Sök akut vård om: 

 • Du har diarré med blod

 • Du har hög feber (39+ grader) och frossa 

 • Du har svåra magsmärtor utan diarré eller kräkningar och de inte går över 

Vanliga frågor om magsjuka


Hur länge smittar magsjuka?

Grundprincipen är att man smittar så länge man har symtom, såsom att kräkas eller ha diarré. Man kan dock ha diarré ett tag efter att man har blivit frisk, särskilt barn. Räkna med att man smittar minst ett dygn efter sista kräkning. 


Hur smittar magsjuka?

Magsjuka smittar genom att man kommer i kontakt med någon som är sjuk. Man kan också få i sig smitta genom att äta mat eller dricka vatten som är förorenat eller som tillagats av någon som är sjuk, eller genom att äta mat som inte är korrekt tillagad. 


Hur snabbt smittar magsjuka?

Magsjuka smittar fort. Inkubationstiden är ett till fyra dygn. Ofta brukar symtom uppstå inom ett dygn efter att man smittats. 


Hur länge har man magsjuka?

Det beror lite på vad som orsakade magsjukan och hur sjuk man blir. Oftast går magsjuka över på ett till tre dygn. Barn har ofta besvär med diarré långt efter att magsjukan har gått över.

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om skabb & behandling

Viktigt att veta om skabb & behandling
bottom of page