top of page

Magsår: symtom, orsak och behandling

Magsår är sår som uppstår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Det går att behandla med goda resultat, men man behöver vara uppmärksam så att det inte leder till brustet eller blödande magsår.

Magsår: symtom, orsak och behandling

Snabbversion

 

Symtom

Ont i mitten av magens översta del, hungersug, illamående, smärta som blir bättre eller sämre när man äter, ont i magen på natten, symtomfria perioder mellan perioder med besvär


Egenvård

Undvik rökning och mat som förvärrar besvären, undvik långvarig behandling med NSAID-läkemedel


Behandling

Antibiotika och protonpumpshämmare, vid blödande magsår och brustet magsår krävs sjukhusvård

Symtom & orsak

Magsår är ett sår som uppstår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Ofta orsakas det av en infektion från bakterien Helicobacter pylori, som finns i magsäcken och den övre delen av tolvfingertarmen hos många. Man kan dock ha bakterien i magen utan att drabbas av magsår. 


Man kan också få magsår om man äter antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID, under lång tid. Till dessa hör smärtstillande läkemedel som acetylsalicylsyra, naproxen och ibuprofen. Ju äldre man är, desto större risk har man att drabbas av magsår. 


Visste du?

Förr sa man ofta att magsår var relaterat till stress. Nuförtiden anses dock inte stress orsaka magsår hos i övrigt friska människor. 


Vid magsår rubbas balansen i magen mellan den frätande, sura vätska som bryter ner maten man äter och de skyddande ämnen i magen som förhindrar att slemhinnan skadas. Då får man magsmärtor och andra besvär i magen. 


Vanliga symtom på magsår inkluderar: 

 • Ont i maggropen, i mitten av magens översta del

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Smärta som kommer och går 

 • Att symtomen blir bättre eller sämre när man äter

 • Ont i magen som känns som hungersug


Blödande magsår / Brustet magsår

Blödande magsår är en allvarligare form av magsår. Förvärras tillstånden ytterligare kan man drabbas av brustet magsår, vilket innebär att magsåret går igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen där såret sitter. Då kan maginnehåll och magsyra läcka ut i buken, vilket snabbt kan bli ett allvarligt och livshotande tillstånd. Brustet magsår är en av de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor och symtomen uppstår vanligtvis plötsligt. 


Symtom på blödande eller brustet magsår inkluderar: 

 • Stark, plötslig smärta i övre delen av magen

 • Ont i magen på natten

 • Illamående

 • Kräkningar som ser ut som kaffesump eller innehåller blod

 • Svart avföring

 • Viktnedgång

 • Feber


Besvären kan förvärras när man äter eller dricker, men smärtan kan också lindras av just mat och dryck. 


Äldre personer löper ökad risk för att få blödande eller brustna magsår. Andra riskfaktorer inkluderar rökning, att man tar NSAID-läkemedel eller kortikosteroidbehandling.


Man kan få ett blödande magsår eller brustet magsår utan att först har känt av symtomen för magsår. Om man upplever symtom på brustet eller blödande magsår behöver man omedelbart söka vård. Behöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk.

Behandling

Det finns många bakomliggande faktorer som kan orsaka magbesvär. Därför kan man behöva göra en utredning om man har symtom som man inte vet vad de beror på. Magsår kan läka av sig själv, men bör alltid behandlas för att undvika att det kommer tillbaka eller förvärras till brustet eller blödande magsår. 


Ett bekräftat magsår behandlas med goda resultat. 


 • Om magsåret beror på en infektion från bakterien Helicobacter pylori får man antibiotikabehandling tillsammans med läkemedel som minskar mängden saltsyra i magsäcken, så kallade protonpumpshämmare. 

 • Protonpumpshämmare, eller PPI, används även vid magsår som uppstått av andra anledningar än Helicobacter pylori-infektion. Besvären börjar avta inom några dagar och behandlingstiden är oftast minst en vecka. 

 • Vanligtvis börjar man sedan trappa ner doseringen för att undvika att kroppen skapar för mycket saltsyra och besvären återkommer. PPI finns både receptfritt och på recept. 


Vid blödande eller brustet magsår behövs omedelbart sjukhusvård. Ett brustet magsår opereras för att sy ihop magsäcken och förhindra att magsyra läcker ut i bukhålan och skadar andra organ. 


Man kan också själv göra vissa förändringar för att lindra besvär eller förebygga att magsår uppstår: 


 1. Undvik att röka

 2. Undvik läkemedel från gruppen NSAID

 3. Undvik mat och dryck som förvärrar besvären – vilket kan skilja från individ till individ men inkluderar ofta alkohol, kaffe och starkt kryddad eller hårt stekt mat 

När behöver man söka vård?

Sök vård om: 

 • Du tror att du har magsår

 • Du är över 50 och får magsymtom som du inte haft tidigare

 • Du går ner i vikt snabbt eller får minskad matlust


Sök omedelbar vård om: 

 • Du plötsligt får mycket ont i magen

 • Du kräks blod

 • Du har blod i avföringen


 

Vanliga frågor om magsår 


Hur känns magsår?

Typiskt för magsår är en stark, plötslig smärta i maggropen. Man kan också ha ont i magen på natten, må illa, och kräkas. En del personer upplever besvär när de äter, medan andra känner att symtomen lindras av mat. 


Varför får man magsår?

Den vanligaste orsaken till magsår är en infektion från bakterien Helicobacter pylori. Denna bakterie kan finnas i magen eller tarmen utan att orsaka några besvär, och man vet inte riktigt varför en del personer utvecklar magsår medan andra inte gör det. Ålder och rökning är riskfaktorer. Man kan också få magsår av långvarig medicinering med NSAID, antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen, acetylsalicylsyra, eller naproxen. 


Vad är magsår?

Magsår är ett sår i magens eller tolvfingertarmens slemhinna. Vid magsår rubbas balansen i magen mellan den frätande, sura vätska som bryter ner maten man äter och de skyddande ämnen i magen som förhindrar att slemhinnan skadas. Då får man magsmärtor och andra besvär i magen. 


Hur vet man om man har magsår?

Magbesvär kan ha många bakomliggande orsaker. Om man misstänker att man har magsår är det bäst att kontakta sin vårdcentral för en utredning. Det kan bli aktuellt med blodprov eller gastroskopi för att säkerställa diagnosen. Man kan misstänka att man har magsår om man får plötslig smärta i maggropen, känner en smärta som liknar hungersug, eller har besvär som kommer och går. 


Vad orsakar magsår?

Bakterien Helicobacter pylori kan orsaka magsår i magen eller tolvfingertarmen. Långvarig användning av antiinflammatoriska läkemedel i gruppen NSAID kan också orsaka magsår. Ibland vet man inte vad som ligger bakom. Ålder och rökning ökar risken. Stress anses inte längre vara en orsak till magsår hos i övrigt friska människor. 


Bor du i Malmö?

För dig som bor i Malmö finns vår vård nära till hands om du blir sjuk. Låt Läka & Knodd Vårdcentral ta helhetsansvaret för din hälsa genom att lista dig.


Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Karin Helander, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Magsjuka: symtom, smitta och behandling

Magsjuka: symtom, smitta och behandling

Viktigt att veta om halsfluss

Viktigt att veta om halsfluss
bottom of page