top of page

Kristallsjuka - symtom och övningar som hjälper

Kristallsjukan är en sorts yrsel som uppstår när kristaller i innerörat har lossnat och hjärnan får felaktiga signaler om huvudets läge. Det kan vara obehagligt men går ofta över av sig själv eller med hjälp av några enkla övningar, som du kan läsa om här.

Kristallsjuka - symtom och övningar som hjälper

Snabbversion

 

Symtom

Yrsel, illamående, problem med balansen


Egenvård

Ofta räcker det att upprepa de rörelser som ger yrsel flera gånger


Behandling

Rörelseprogram där man vrider och rör på huvudet på olika sätt

Symtom & orsak

Kristallsjukan, eller godartad lägesyrsel som det också kallas, handlar i grunden om att kroppens balanssystem sätts ur spel. Det är den vanligaste anledningen till yrsel och balansrubbning. 


Små kalkkristaller som sitter i innerörat hjälper hjärnan att tyda huvudets läge. Om dessa kristaller lossnar och hamnar fel får hjärnan svårt att tyda signalerna och kan tro att huvudets läge är annorlunda än det faktiskt är. Då kan man uppleva följande symtom: 


 • Yrsel, särskilt när man rör på eller lutar huvudet

 • Illamående

 • Balansproblem och svårt att gå rakt

 • Svårt att fokusera blicken och ofrivilliga ögonrörelser


Yrseln brukar vara någon minut efter att man rört på huvudet och uppstår igen när man åter rör på huvudet. Det kan kännas som att allt snurrar, trots att man själv och allt runt en står stilla. 


Det är inte helt klarlagt vad kristallsjuka beror på. Det kan uppstå efter en hjärnskakning eller slag mot huvudet, men det kan också komma med åldern och är vanligast bland patienter över 60 år. Kristallsjuka går ofta över av sig själv, men det kan ta några veckor. Behöver du vård?

För dig som bor i Malmö finns Läka & Knodd vårdcentral nära till hands om du blir sjuk.Andra orsaker till yrsel

Yrsel kan uppstå av många orsaker. Det kan exempelvis handla om vätskebrist, lågt blodtryck, och anemi. Stress kan också ge yrsel. Yrsel i samband med andra symtom, såsom huvudvärk, kan vara tecken på något annat än kristallsjuka. Om du känner dig yr eller har svårt med balansen och inte vet vad det beror på, ta kontakt med sjukvården för utredning. 


Kristallsjuka och bilkörning

Enligt Transportstyrelsen kan “Överraskande anfall av balansrubbning eller yrsel som innebär en trafiksäkerhetsrisk” utgöra hinder för att få köra bil. Om du har svårigheter med balansen eller yrsel kan det därför vara bra att tala med din läkare om du behöver ett läkarintyg för att fortsätta köra bil. 


 

Behandling

Behandling av kristallsjuka går ut på att “skaka rätt” kalkkristallerna i innerörat så att de hamnar på rätt plats igen och kan fungera som de ska. Man kan testa att göra detta hemma själv, eller så kan man få hjälp med övningar från vården. 


Övning för behandling hemma

 • Testa först vilka huvudrörelser som gör dig yr

 • Upprepa sedan just dessa huvudrörelser flera gånger

 • Vänta någon dag för att se om besvären går över, och kom ihåg att det kan ta lite tid för obehaget att lägga sig


Behandling i vården

Behandling genom vården fungerar enligt samma princip som hemmaövningarna. Det handlar om att röra på huvudet på ett sätt som får kristallerna att falla på plats. Behandlingen kallas repositionering och kan se ut på olika sätt, exempelvis: 


 1. Du får ett program från sjukgymnast eller läkare att göra hemma, med olika övningar där du systematiskt vrider och lutar på huvudet. 

 2. Du får göra övningarna på en mottagning där du får hjälp att röra på huvudet i de olika ställningarna så att kristallerna faller på plats. 

 3. Du får gå till en särskild mottagning där det finns en stol för behandling av kristallsjuka. Då spänns du fast i stolen, som sedan vrids och snurras i olika ställningar för att flytta på kristallerna. 


 

När behöver man söka vård?

Eftersom yrsel kan bero på många olika saker är det alltid bäst att uppsöka vård om du blir yr och inte vet varför. 


Sök vård: 

 • Om du tror att du har drabbats av kristallsjuka

 • Om du redan har fått diagnosen kristallsjuka och inte blivit bättre på två veckor, trots behandling med repositionering

 • Om du har drabbats av plötslig yrsel som inte går över

 • Om du varit med om ett slag mot huvudet


Sök akut vård: 

 • Om du upplever yrsel i kombination med bröstsmärtor, plötslig huvudvärk, talsvårigheter, förlamning eller synrubbningar


 

Vanliga frågor om kristallsjuka


Kristallsjuka: hur länge varar det?

Kristallsjuka brukar gå över av sig själv, men det kan ta flera veckor. Oftast går det över inom 3 månader. 


Varför får man kristallsjuka?

Kristallsjuka kan uppstå av olika anledningar, och man vet inte alltid varför man får det. De flesta som får kristallsjuka är över 60 år, då åldern är en faktor. Det kan också uppstå efter ett slag mot huvudet eller hjärnskakning. 


Vad är kristallsjuka?

Kristallsjuka är ett tillstånd som uppstår när kristaller i innerörat lossnat. Då blir signalerna till hjärnan om huvudets läge förvrängda och man upplever yrsel, ofta i kombination med illamående, svårt att gå rakt, och svårt att fokusera blicken. 


Vad ska man undvika vid kristallsjuka?

Besvär vid kristallsjuka är ofta som svårast på morgonen när man stiger upp. Om du märker att du har svårt med balansen och riskerar att ramla, var försiktig när du kliver ur sängen och går runt. Du bör dock inte undvika att röra på dig, eftersom det ofta hjälper besvären att upprepa just de rörelser som ger yrseln. 

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Öroninflammation hos vuxna: smitta, symtom och behandling

Öroninflammation hos vuxna: smitta, symtom och behandling

Viktigt att veta om bihåleinflammation

Viktigt att veta om bihåleinflammation
bottom of page