top of page

Artros: ledbesvär i knä, fingrar, höft, och andra leder

Artros är en vanlig ledsjukdom som kan drabba flera olika delar av kroppen. Trots tidigare tankar om att det var en förslitningsskada vet man nu att träning och att hålla kroppen i rörelse är de bästa sätten att motverka besvären.

Artros: ledbesvär i knä, fingrar, höft, och andra leder

Snabbversion

 

Symtom

Ont i leden vid belastning eller vila, svullen eller öm led, stelhet som avtar vid rörelse


Egenvård

Träning och rörelse, att hålla normalvikt


Behandling

Fysisk aktivitet på recept, fysioterapeutiska övningar, smärtstillande insatser, hjälpmedel, i fåtal fall aktuellt med operation/protes

Symtom & orsak

Artros är en ledsjukdom som är vanligast hos äldre. Det uppskattas att en fjärdedel av personer över 45 år lider av artros och det är något vanligare hos kvinnor. 


Ledbesvären kan sitta varsomhelst i kroppen och ökar successivt med tiden. Smärtan kan också komma och gå i skov, med perioder utan smärta eller besvär. Pssst! Bor du i Malmö?

För dig som bor i Malmö finns vår vård nära till hands om du blir sjuk. Låt Läka & Knodd Vårdcentral ta helhetsansvaret för din hälsa.Man kan börja med att ha artros i en led för att senare ha besvär i flera delar av kroppen. Vanligast är att ha artros i: 

 • Knä

 • Höft

 • Fingrar

 • Rygg 

 • Tummens eller stortåns grundled


Det som sker i kroppen vid artros är att det skyddande brosket i kroppens leder bryts ner snabbare än det byggs upp, vilket skapar en irritation i leden. Detta leder i sin tur till smärta. 


Symtom på artros inkluderar: 

 • Ont vid belastning av leden

 • Ont i leden även vid vila

 • Svullnad i leden

 • Svårt att röra på kroppsdelen där leden sitter

 • Att känna sig stel på morgonen eller efter stillasittande

 • Det kan också knäppa i leden


Risken för att drabbas av artros ökar med åldern, men det är inte åldern i sig som orsakar artros. Övervikt, tidigare ledskador och överbelastning i arbetet eller vid fritidsaktiviteter kan ligga bakom och ökad ålder gör att dessa belastningar funnits över längre tid. Även ärftlighet är en faktor. 


 

Behandling

Att hålla kroppen i rörelse och att hålla normalvikt räcker för att lindra symtomen för de allra flesta med artros. Då kan man bland annat bli hjälpt av: 


 • Vardagsmotion

 • Fysisk aktivitet på recept

 • Träningsprogram från fysioterapeut eller arbetsterapeut


Ibland kan det göra ont att träna, särskilt i början. Då gäller det att hitta en bra balans för vad som känns acceptabelt, och kanske komplettera med smärtstillande när man motionerar. Träning och att undvika övervikt är viktiga faktorer för att minska besvären från artros och att det gör ont i samband med träning är inte farligt. 


En regelbunden kontakt med en fysioterapeut kan vara det bästa sättet att hålla kroppen frisk vid artros. Fysioterapeuten kan anpassa och uppdatera ditt träningsprogram efter behov och hjälpa dig att variera träningen så att det känns roligt. 


⚠️ Artros ≠ Förslitning

Förr talade man om artros som en förslitningsskada, vilket gjorde människor mindre benägna att röra på kroppen för att inte “slita” ytterligare på lederna. Detta stämmer dock inte. Tvärtom är rörelse bra för kroppen och verkar smärtlindrande, samtidigt som träning kan bygga upp musklerna kring leden och agera som skydd.


Om träning och rörelse inte räcker kan det bli aktuellt med annan behandling och stöd från läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det kan inkludera:

 • Smärtlindring: akupunktur, tens, läkemedel

 • Gånghjälpmedel: käpp, kryckor, stavar eller rollator

 • Kortisonspruta: agerar också smärtlindrande med lång effekt


I ett fåtal fall kan det bli aktuellt med operation. Vanligtvis handlar det då om att ersätta den sjuka leden med en protes. Detta blir oftast endast aktuellt om inga av ovanstående insatser har hjälpt. 


 

När behöver man söka vård?

Sök vård om: 

 • Du har symtom på artros som är till besvär


Utöver vårdcentral kan du också kontakta fysioterapeut direkt, eller en arbetsterapeut om artrosen har drabbat handen eller fingrarna. 


 

Vanliga frågor om artros


Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom, där det skyddande brosket i lederna bryts ner snabbare än det kan byggas upp. Det skapar en irritation och ibland en inflammation, som leder till smärta och stelhet i kroppsdelen. 


Varför får man artros?

Oftast får man artros som resultat av överbelastning av leden, eller som resultat av tidigare förvärvade eller medfödda ledskador. Övervikt och ärftlighet är också faktorer. 


Hur känns artros i knä/höft/fingrar?

Kroppsdelen kan göra ont, kännas stel eller svullen och vara svår att röra på. Till en början gör det främst ont när man belastar leden; i senare skeden kan den göra ont även vid vila. 


Hur vet man om man har artros?

Det bästa sättet att utreda om man har artros är att kontakta sin vårdcentral för en bedömning. Typiskt för artros är att besvären ökar över tid. Man kan ha ont vid belastning av leden, känna smärta, ömhet eller svullnad kring leden, först vid belastning men senare även vid vila. Man kan också känna sig stel i kroppen på morgonen eller efter att ha suttit stilla ett långt tag, men att det går över inom ungefär en halvtimme.  

Granskad av:

Christina Walding, Specialistsjuksköterska

Berit Enqvist, Specialistsjuksköterska

Du kanske också är intresserad av

Ryggskott: övningar och behandling

Ryggskott: övningar och behandling

Rosfeber – hudinfektion på benen

Rosfeber – hudinfektion på benen
bottom of page